X
X

Spetsialiseerumine


Kuigi kaasaegne tehnika mõjutab tõlkeäri üha kasvava kiirusega ja tõenäoliselt muutub eduka tõlkefirma teenuste protfell lähimatel kümnenditel põhjalikult, on olemas teatud aluspõhimõtted, mis kehtivad olenemata kasutatavatest tööriistadest. Tõenäoliselt toob masintõlke ja tehisintellekti kasutuselevõtt need erinevused veelgi selgemini välja, näidates teravamalt inimaju, tehisintellekti ja nende erinevate koostöövormide võimekusi.

Peamiselt ettevõttesisestel eesmärkidel jaotame oma tõlketeenused nelja peamisse kategooriasse: tehnika-, juura-, meditsiini- ja turundustõlked. Igaühe puhul kehtivad erinevad nõudmised, tööpõhimõtted ja tööprotsessid. Iga tõlkeliigi jaoks on olemas eraldi tööriistad (nii avalikult pakutavad kui ka ettevõttesisesed) ja tõlkemeeskondade koostamisel lähtume alati konkreetse projekti iseloomust.

Kuigi enamik tõlkeprojekte sialdab elemente kahest, kolmest või ka kõigist neljast alajaotusest, aitab protsesside lahtikirjutamine ja põhimõtete sõnastamine lähemale optimaalse lahenduse leidmisele.