X
X

Tõlkemälu loomine


Me loome peaaegu iga töö jaoks oma terminibaasi ja tõlkemälu. Need on mõeldud ettevõttesiseseks kasutamiseks, nende abiga läheb tõlkimine kiiremini ja ühtlasi on tagatud terminoloogiline ühtlus.
Tellimisel pakume ka kliendispetsiifilise tõlkemälu koostamise teenust. Sellises mälus sisalduvad kõik kliendi materjalid, mis on meie juures tõlgitud. Mälu toimetame ja vormindame vastavalt kokkuleppele kliendiga.