X
X

Veebisaitide tõlkimine


Veebisaidi tõlkimisele tuleb tihti läheneda teisiti kui "harilikule" tõlketööle. Veebisisu tõlgitakse tihti korraga mitmesse sihtkeelde, selle puhul võib olla vajalik rakendada lokaliseerimise ja loomingulise tõlke põhimõtteid ja kuna töö toimub tihti kliendi sisuhalduskeskkonnas või sellest eksporditud materjalidega, võib see tõlkemeeskonnale omakorda esitada erinõudmisi. Tõlkeprotsessis kasutame tihti ka spetsiaalseid tarkvaralahendusi nagu WordPress Multilingual Plugin (https://wpml.org/), mis muudavad tööprotsessi kiiremaks ja paremini hallatavaks.
Kuna veebisaitide tõlkimise projektid võivad olla väga erineva mahu ja keerukuse astmega, tuleb kindlasti kasuks kliendi ootuste üksikasjalik kirjeldus töö algfaasis.