X
X

Serveripõhine tõlketarkvara


Meie tõlkimise ja järeltoimetamise tööprotsesside keskmes on serveripõhised, grupitööd võimaldavad tarkvaralahendused. Nende väga suureks eeliseks on võimalus töötada ka suurte ja korduvate projektide kallal püsivalt samade, pühendunud meeskondadega, ilma et see nõuaks kompromisse tõlkijate-toimetajate isiklike eelistustega või muudaks meie kaudsete kulude struktuuri liiga jäigaks. Samuti on väga tähtis see, et grupitöölahenduste juures on võimalik rakendada tööprotsesse ja -võtteid, mis aitavad oluliselt tõsta töö kiirust, tegemata vähimaidki järeleandmisi terminoloogilises ühtluses või muudes sisulistes kvaliteedikriteeriumites.

Kliendi soovil oleme valmis töötama enam-vähem iga tuntuma tõlketarkvaraga, meie enda esimesed eelistused aga on memoQ ja SDL Trados Studio, sest nende grupitöölahenduste funktsionaalsus on tasemel, mis lubab meil luua oma projektispetsiifilised töövood. Selle tulemuseks on suurem töökiirus, ühtlane tõlkekvaliteet ja lõppkokkuvõttes ka soodsam hind tellijale. Praegu kasutame grupitöö-põhiseid tarkvaralahendusi ka masintõlke järeltoimetamisel.


Tehnika


Dokumentide küljendamine ja kujundamine ei ole Technica Translationsi tuumteenus, aga oleme vajadusel valmis neid teenuseid oma klientidele osutama, näiteks lisateenusena meie juures tõlgitud tekstidele või pikaajalistele klientidele, kel tekib vajadus sihtkeelsete dokumentide küljendamiseks.

Automatiseeritud kvaliteedikontrolli tööriistad ei ole kindlasti täiuslik lahendus, mis kaotaks ära vajaduse töö kvaliteeti kontrollida ka inimsilmaga, eriti selliste suhteliselt väikeste ja morfoloogiliselt keerukate keelte puhul nagu eesti, läti ja leedu keel. Küll aga on kvaliteedikontrolli tarkvara kasutamine möödapääsmatu osa meie igapäevasest tööprotsessist.

Masintõlge ei ole enam tõlketööstuse tulevik. Kuigi seda terminit ennast tõlgendatakse väga erinevalt, on masintõlge ühel või teisel kujul juba praegu tõlkeäris tooniandev ja kiiresti kasvava tähtsusega suund.