X
X

Masintõlge


Masintõlge ei ole enam tõlketööstuse tulevik. Kuigi seda terminit ennast tõlgendatakse väga erinevalt, on masintõlge ühel või teisel kujul juba praegu tõlkeäris tooniandev ja kiiresti kasvava tähtsusega suund. Sajad, kui mitte tuhanded arendajad kõikjal üle maailma investeerivad oma masintõlkesüsteemidesse, paralleelselt teiste tehisintellekti arendusvaldkondadega kerkivad ka tõlkimises esile uued, eelmistest lahendustest kvalitatiivselt erinevad tehnoloogiad. Tänaseks ei ole kahtlustki, et masintõlge on tõlkemaailma tulevik ja küsimus ei ole enam, kas tehnoloogia võtab inimkeelte tõlkimise inimestelt täielikult üle - küsimus on, millal see juhtub.

Kuigi masintõlke tehnoloogiad arenevad kiiresti ja tõlkeprotsesside põhjalik muutumine on juba alanud, on aeg, mil inimeste sekkumine neisse protsessidesse täielikult üleliigseks muutub, siiski veel tulevikus. Nende tehnoloogiliste argenute üheks kaasnähuks on tõlketeenuste senisest märgatavam diferentseerumine - teatud tüüpi tõlgete puhul hakkab masintõlke järeltoimetamine, mida teevad jätkuvalt inimesed, juba tõlkimist ennast asendama. Teist tüüpi tekstide puhul, mille tõlkimine eeldab loomingulisemat lähenemist ja teistsuguseid teadmisi, võtab masintõlkele üleminek rohkem aega.

Technica Translations tegeleb oma masintõlke-alase võimekuse arendamisega, seda nii tõlkesüsteemide endi kui ka arvuti poolt tõlgitud tekstide järeltoimetamise alal. Analüüsime iga sisse tulnud tööd masintõlgitavuse seisukohast ja alles siis otsustame, milline töövoog on konkreetse ülesande puhul parima tulemuse saavutamiseks optimaalne. Kui analüüs näitab, et teksti masintõlkimine olemasolevate süsteemide ja ressurssidega ning seejärel üle toimetamine annab märgatavalt parema tulemuse (kiiruse, kulude kokkuhoiu või kvaliteedi osas), valmistame teksti ette, laseme tarkvaral ära tõlkida ja suuname seejärel oma järeltoimetamisosakonda. Loomulikult arvestame siinjuures ka kliendi ootusi ja nõudmisi.
Kui soovite Technica Translationsi masintõlke-alastest arendustest lähemalt rääkida, võtke meiega julgesti ühendust.


Tehnika


Dokumentide küljendamine ja kujundamine ei ole Technica Translationsi tuumteenus, aga oleme vajadusel valmis neid teenuseid oma klientidele osutama, näiteks lisateenusena meie juures tõlgitud tekstidele või pikaajalistele klientidele, kel tekib vajadus sihtkeelsete dokumentide küljendamiseks.

Meie tõlkimise ja järeltoimetamise tööprotsesside keskmes on serveripõhised, grupitööd võimaldavad tarkvaralahendused. Nende väga suureks eeliseks on võimalus töötada ka suurte ja korduvate projektide kallal püsivalt samade, pühendunud meeskondadega, ilma et see nõuaks kompromisse tõlkijate-toimetajate isiklike eelistustega või muudaks meie kaudsete kulude struktuuri liiga jäigaks.

Automatiseeritud kvaliteedikontrolli tööriistad ei ole kindlasti täiuslik lahendus, mis kaotaks ära vajaduse töö kvaliteeti kontrollida ka inimsilmaga, eriti selliste suhteliselt väikeste ja morfoloogiliselt keerukate keelte puhul nagu eesti, läti ja leedu keel. Küll aga on kvaliteedikontrolli tarkvara kasutamine möödapääsmatu osa meie igapäevasest tööprotsessist.