X
X

Kvaliteedikontroll


Automatiseeritud kvaliteedikontrolli tööriistad ei ole kindlasti täiuslik lahendus, mis kaotaks ära vajaduse töö kvaliteeti kontrollida ka inimsilmaga, eriti selliste suhteliselt väikeste ja morfoloogiliselt keerukate keelte puhul nagu eesti, läti ja leedu keel. Küll aga on kvaliteedikontrolli tarkvara kasutamine möödapääsmatu osa meie igapäevasest tööprotsessist. Spetsiaalselt tõlke kvaliteedi kontrollimiseks mõeldud programmid nagu Verifika või X-Bench, samuti tõlketööriistadesse nagu memoQ või SDL Trados Studio sisse ehitatud kvaliteedikontrolli moodulid aitavad tagada terminoloogilist ühtlust, kontrollivad kogu faktilise teabe korrektset edasiandmist tõlkes ja vastavust projekti kvaliteedinõuetele.

Lisaks oleme välja töötanud oma kvaliteedikontrolli ja tagasiside tööriistad masintõlke järeltoimetamise projektide jaoks, sest maailmaturul pakutavad tarkvaralahendused ei ole loodud Balti riikide keelte iseärsusi silmas pidades. Kuna nõudlus masintõlke ja selle kvaliteetse järeltoimetamise järele kasvab pidevalt, jätkame nende tööriistade arendamisse investeerimist ka tulevikus.


Tehnika


Dokumentide küljendamine ja kujundamine ei ole Technica Translationsi tuumteenus, aga oleme vajadusel valmis neid teenuseid oma klientidele osutama, näiteks lisateenusena meie juures tõlgitud tekstidele või pikaajalistele klientidele, kel tekib vajadus sihtkeelsete dokumentide küljendamiseks.

Meie tõlkimise ja järeltoimetamise tööprotsesside keskmes on serveripõhised, grupitööd võimaldavad tarkvaralahendused. Nende väga suureks eeliseks on võimalus töötada ka suurte ja korduvate projektide kallal püsivalt samade, pühendunud meeskondadega, ilma et see nõuaks kompromisse tõlkijate-toimetajate isiklike eelistustega või muudaks meie kaudsete kulude struktuuri liiga jäigaks.

Masintõlge ei ole enam tõlketööstuse tulevik. Kuigi seda terminit ennast tõlgendatakse väga erinevalt, on masintõlge ühel või teisel kujul juba praegu tõlkeäris tooniandev ja kiiresti kasvava tähtsusega suund.