X
X

Tehnika


Tõlkimine, nagu peaaegu iga teinegi ärisektor, sõltub üha rohkem tehnilistest lahendustest - mitte ainult tõlkeprotsess ise, kus CAT-tarkvara kasutamine on juba ammu professionaalse töö puhul standard, vaid ka üldisemas töövoogude ja projektide juhtimises, kus spetsiaalsed ja konkreetse protsessi jaoks häälestatud tarkvaralahendused aitavad tõsta töö kiirust ja kvaliteeti ning langetada hinda, kliendihalduse ja müügi juures, kus õige tarkvara võib anda kriitilise eelise konkurentide ees, või ka mitmesuguste lisateenuste puhul, kus ei saa samuti ilma tehniliste ressursside ja oskusteta hakkama.

See loetelu sisaldab siiski ainult igapäevast kontoritööd lihtsustavaid või tõhustavaid tegevusi, mis ei ole spetsiifiliselt tõlkimise-kesksed. Tõeline tehniline revolutsioon, mis tõlkimist kõige põhimõttelisemal tasandil muudab, on masintõlge. Sellest on räägitud aastakümneid, kord entusiasmist pakatades, kord põlglikuvõitu skeptilisusega, aga reaalsed tehnilised arengud on objektiivne fakt, nagu ka see, et need arengud toimuvad üha kiiremini. Tohutud uurimisasutused panustavad lugematuid töötunde masintõlke tehnoloogiate arendamisse, maailma juhtivad korporatsioonid investeerivad miljardeid mitmesugustesse tehisintellekti arendustesse, mille seas on olulisel kohal ka masintõlge. Teatud piirangutega (keelepaaride ja teemade kaupa) on juba praegu olemas täiesti aktsepteeritaval tasemel masintõlke lahendused ja nn süvaõppimisel põhinevate uute tehnoloogiate võimekus kasvab kiiresti. Seega on masintõlkest praegu järk-järgult saamas tegelikkus.

Technica Translations tahab selle laine eesliinil olla. Me arendame oma masintõlke lahendusi, pöörame suurt tähelepanu oma töövoogude automatiseerimisele ja optimeerimisele ning kasvatame oma võimekust masintõlke järeltoimetamise alal, mis võib järk-järgult tõlkimist asendama hakata - kui mitte täielikult siis vähemalt teatud sektorites.

Samas ei ole aeg, mil tõlkemasinad kõik tõlkijad ja toimetajad püsivalt puhkusele saadavad, veel niipea kätte jõudmas. Masintõlge on küll tõlkimist põhimõtteliselt muutev revolutsioon, aga lõppkokkuvõttes tähendab see ikkagi tõlkeäri protsesside teisenemist, mitte tegevusala täielikku hääbumist. Muutused on loomulikud, tõlkimine on varemgi põhjalikke muutusi läbi teinud, nagu ka kõik muud alad. Suurepärased inimesed ja võimsad tehnoloogiad - selline on tõlkimise tulevik.

 

Dokumentide küljendamine ja kujundamine ei ole Technica Translationsi tuumteenus, aga oleme vajadusel valmis neid teenuseid oma klientidele osutama, näiteks lisateenusena meie juures tõlgitud tekstidele või pikaajalistele klientidele, kel tekib vajadus sihtkeelsete dokumentide küljendamiseks.

Meie tõlkimise ja järeltoimetamise tööprotsesside keskmes on serveripõhised, grupitööd võimaldavad tarkvaralahendused. Nende väga suureks eeliseks on võimalus töötada ka suurte ja korduvate projektide kallal püsivalt samade, pühendunud meeskondadega, ilma et see nõuaks kompromisse tõlkijate-toimetajate isiklike eelistustega või muudaks meie kaudsete kulude struktuuri liiga jäigaks.

Automatiseeritud kvaliteedikontrolli tööriistad ei ole kindlasti täiuslik lahendus, mis kaotaks ära vajaduse töö kvaliteeti kontrollida ka inimsilmaga, eriti selliste suhteliselt väikeste ja morfoloogiliselt keerukate keelte puhul nagu eesti, läti ja leedu keel. Küll aga on kvaliteedikontrolli tarkvara kasutamine möödapääsmatu osa meie igapäevasest tööprotsessist.