X
X

Teenused


Sõna "tõlketeenused" tähendus muutub 21. sajandil koos tehnoloogiliste, majanduslike ja poliitiliste arengutega. Tänapäeval võib mõne kuuga välja kujuneda nõudlus täiesti uue teenuseliigi järele ja samas võivad arengud masintõlkes või mujal kaasa tuua teiste teenuste kiire ja täieliku hääbumise.  Mõnele tundub see hirmutav, teist kannustab pidev areng ainult tagant, aga selge on see, et elus püsimiseks ja edukas olemiseks peavad tõlkefirmad turu pidevate muutustega kaasas käima ja oskama seejuures säilitada oma tugevused.

Meie jaoks on selge fookus ja täpselt piiritletud teenused võtmetähtsusega. Me ei tee "natuke kõike" vaid oleme enda jaoks defineerinud teenused, mida me professionaalsel tasemel osutame ja milles me parimad olla tahame.

Meie teenused


Me loome peaaegu iga töö jaoks oma terminibaasi ja tõlkemälu. Need on mõeldud ettevõttesiseseks kasutamiseks, nende abiga läheb tõlkimine kiiremini ja ühtlasi on tagatud terminoloogiline ühtlus.
Tellimisel pakume ka kliendispetsiifilise tõlkemälu koostamise teenust. Sellises mälus sisalduvad kõik kliendi materjalid, mis on meie juures tõlgitud. Mälu toimetame ja vormindame vastavalt kokkuleppele kliendiga.

Veebisaidi tõlkimisele tuleb tihti läheneda teisiti kui "harilikule" tõlketööle. Veebisisu tõlgitakse tihti korraga mitmesse sihtkeelde, selle puhul võib olla vajalik rakendada lokaliseerimise ja loomingulise tõlke põhimõtteid ja kuna töö toimub tihti kliendi sisuhalduskeskkonnas või sellest eksporditud materjalidega, võib see tõlkemeeskonnale omakorda esitada erinõudmisi.

Kujundus- ja küljendustööd ei kuulu Technica Translationsi põhiteenuste hulka, aga vajadusel pakume neid lisateenustena meie juures tõlgitud töödele. Küljendus- ja kujundustöödeks kasutame programme MS Word, Adobe InDesign, Illustrator või Photoshop, Abbyy Finereader ja muid tarkvarakahendusi. Reeglina on need tööd hinnastatud ajatööna.