X
X

Turundustõlked


Turundustõlked on meie igapäevasest tõlketööst kõige loomingulisem osa, mille puhul on tihti tegemist pigem nn transkreatsiooni (transcreation) või loomingulise tõlketööga. Ideaaljuhul kaasneb turundustõlke tellimusega briif, kus on lahti seletatud tõlke eesmärk, sihtrühm ja soovitud tulemused. Ja sellise tõlke puhul ei piisa kindlasti ainult õigete sõnade teadmisest sihtkeeles - tihti vajab näiteks reklaami tekst põhjalikku "lokaliseerimist", et see sihtturul soovitud viisil mõjuks. Turundustekstid võivaldavad sisaldada slängi või kalambuure, neis võib leiduda luuletusi või lauluridu, nende ülesehitus võib olla selline, mida ei saa sõna-sõnalt teise keelde üle kanda.

Kuigi tõlkija jaoks võib turundustõlge olla teretulnud vaheldus pikkade tehnikatõlgete rangele, kohati monotoonseks muutuvale terminijahile, ei ole turunduslik tõlge sugugi lihtsam töö, sest eeldab tõlkijalt suurt loomingulist pingutust. Lisaks käivad sellised tõlked tihti mitu korda edasi-tagasi kliendi, tema esindaja ja tõlkebüroo vahet, et stiili- ja maitseküsimusi arvesse võtta, fookust täpsustada või muid nüansse arutada. Tõlkija jaoks võib see tähendada lisatööd.

Turundustõlked ei sobi igale tõlkijale. Meiega liitumisel teevad tõlkijad ja toimetajad rea proovitöid, mille üheks osaks on ka turundustekst, et saaksime parema ülevaate kandidaadi loomingulisusest ja võimekusest selliste tekstidega töötamisel. Selle tulemusena oskame koostada tõlkemeeskonna töö iseloomust lähtuvalt, mis mängib suurt rolli parima tulemuse saavutamisel.

Siin on mõned näited turundustõlgetest:


  • Tele-, raadio-, trüki- ja välireklaamid

  • Bännerid, veebikampaaniad

  • Turundus- ja promomaterjalid

  • Tootelehed ja -kirjeldused

  • Kõned, pöördumised ja ettekanded

  • Mitmesugused muud tekstid, mille tõlkimine nõuab loomingulist lähenemist

Spetsialiseerumine


Erialane taust tuleb kasuks igasuguse tõlkimise juures, aga meditsiinitõlgete puhul on see lausa vältimatu. Enamiku meditsiinitõlke projektide puhul on vastava eriala kõrgharidus kohustulik eeltingimus nii tõlkijale kui ka toimetajale.

Juriidiliste tõlgete juures on kõige tähtsam see, et algteksti iga detail ja varjund saaks täpselt edasi antud. See võib tunduda ilmselge, aga teinekord nõuab omajagu tööd, eriti näiteks tähtsate lepingute või kohtumaterjalide puhul, kus ühest sõnast võib sõltuda väga palju.

Tänapäeval võib kõiki tõlkeid tehnikatõlgeteks nimetada, sest igasuguse tõlkimise juures kasutatakse tehnilisi abivahendeid. Küll aga tasub professionaalsetest tõlketeenustest rääkides eristada tõlkeid ka valdkonniti, sest see aitab paremini mõista tõlkimise erinevaid tahke ja ülesande täpsemini püstitada.