X
X

Tehnikatõlked


Tänapäeval võib kõiki tõlkeid tehnikatõlgeteks nimetada, sest igasuguse tõlkimise juures kasutatakse tehnilisi abivahendeid. Küll aga tasub professionaalsetest tõlketeenustest rääkides eristada tõlkeid ka valdkonniti, sest see aitab paremini mõista tõlkimise erinevaid tahke ja ülesande täpsemini püstitada. Kuigi hinna poolest me tõlkevaldkondi ei erista, on siiski tähtis, et kõik osapooled teenuse sisu ühtmoodi mõistaksid.


Millised tõlked on tehnikatõlked ja mis eristab neid
muudest tõlgetest?
 

Terminoloogiline täpsus, ühtlus ja loetavus on kõigi tõlgete puhul olulised, aga tehnikatõlgete juures on need kõige esimene prioriteet. Me loome iga tehnikatõlke projekti jaoks oma tõlkemälu ja terminibaasi (lisaks suurtele, teema- või projektipõhistele baasidele), sest see aitab tagada terminoloogilist ja stiililist ühtlust ka siis kui ühe faili kallal töötab korraga mitu inimest. Ilma tõlketarkvara ja hästi hallatud tõlkemäludeta ei saaks siin kuidagi hakkama, aga loomulikult ei oleks neist tööriistadest mingit kasu ilma hea tehnikatekstide tõlkija ja targa toimetajata, kes oskab tähelepanu pöörata mitte ainult keelelisele, vaid ka sisulisele küljele. Keerukamate projektide puhul kaasame ka tehnilise(d) toimetaja(d), kelle ülesandeks on kontrollida, et teksti sisu on korrektselt edasi antud.

Tehnikatõlke lõppkasutaja ootab tekstilt terminoloogilist täpsust ja ühtlust selges, loetavad vormis, mitte aga kõrgstiili või meeldejäävaid sõnamänge. See käib ka kasutajaliidese, spikrifailide ja muude tarkvara elementide kohta. Kuigi tarkvara lokaliseerimine on mitmeti "harilikust" tõlkimisest erinev, kehtib kõik eelnev ka lokaliseerimise kohta. 

Mõned näited tekstidest, mis kvalifitseeruvad tehnikatõlgeteks:


  • Kasutajajuhendid ja manuaalid

  • Tootelehed ja -esitlusmaterjalid

  • Arhitektuursed projektid või tootmisjoonised koos kaasnevate seletuskirjadega

  • Patendid ja nendega kaasnev dokumentatsioon

  • Igasugune muu tehniline dokumentatsioon

  • Organisatsiooniskeemid, diagrammid, tabelid

  • Tarkvara kasutajaliidesed ja spikrifailid, rakendused ja süsteemijoonise

Spetsialiseerumine


Erialane taust tuleb kasuks igasuguse tõlkimise juures, aga meditsiinitõlgete puhul on see lausa vältimatu. Enamiku meditsiinitõlke projektide puhul on vastava eriala kõrgharidus kohustulik eeltingimus nii tõlkijale kui ka toimetajale.

Turundustõlked on meie igapäevasest tõlketööst kõige loomingulisem osa, mille puhul on tihti tegemist pigem nn transkreatsiooni (transcreation) või loomingulise tõlketööga. Ideaaljuhul kaasneb turundustõlke tellimusega briif, kus on lahti seletatud tõlke eesmärk, sihtrühm ja soovitud tulemused.

Juriidiliste tõlgete juures on kõige tähtsam see, et algteksti iga detail ja varjund saaks täpselt edasi antud. See võib tunduda ilmselge, aga teinekord nõuab omajagu tööd, eriti näiteks tähtsate lepingute või kohtumaterjalide puhul, kus ühest sõnast võib sõltuda väga palju.