X
X

Meditsiinitõlked


Erialane taust tuleb kasuks igasuguse tõlkimise juures, aga meditsiinitõlgete puhul on see lausa vältimatu. Enamiku meditsiinitõlke projektide puhul on vastava eriala kõrgharidus kohustulik eeltingimus nii tõlkijale kui ka toimetajale. Kuna absoluutne täpsus on sellise töö puhul vältimatu nõue, läbivad meditsiinitõlked tihti mitu edasi-tagasi tõlkimise ja kontrollimise ringi, mida teevad eri tõlkijad, vahel isegi eri ettevõtted. See käib nii ravimite infolehtede, ravimiuuringute, mitmesuguste meditsiiniseadmete kasutusjuhendite, müügilubade kui ka kõikvõimalike muude materjalide kohta, mis on seotud meditsiini või tervishoiuga.

Meil on olemas spetsiaalselt meditsiinitõlgete jaoks koostatud tõlkemeeskonnad, mis koosnevad professionaalsetest, kogenud meditsiinitõlkijatest. Oleme lühikese etteteatamistähtajaga võimelised ette võtma ka väga mahukaid meidtsiinitõlgete projekte. Soovi korral esitame tellijale tõlkijate CV-d ja töökogemuse kirjeldused.

Näiteid meditsiinitõlgetest:


  • Ravimite ja meditsiinitoodete info- ja tootelehed ning muu dokumentatsioon

  • Retseptid, diagnoosid, haiguslood

  • Ravimiuuringud ja muud meditsiinialased uuringud, nende kokkuvõtted

  • Regulatsioonid, tootevastavuse dokumentatsioon

  • Meditsiini- ja tervishoiuseadmete juhendid ja kasutusõpetused

  • Mitmesugused tootekataloogid, medikamentide ja muude meditsiinitoodete loendid ja nimekirjad

Spetsialiseerumine


Turundustõlked on meie igapäevasest tõlketööst kõige loomingulisem osa, mille puhul on tihti tegemist pigem nn transkreatsiooni (transcreation) või loomingulise tõlketööga. Ideaaljuhul kaasneb turundustõlke tellimusega briif, kus on lahti seletatud tõlke eesmärk, sihtrühm ja soovitud tulemused.

Juriidiliste tõlgete juures on kõige tähtsam see, et algteksti iga detail ja varjund saaks täpselt edasi antud. See võib tunduda ilmselge, aga teinekord nõuab omajagu tööd, eriti näiteks tähtsate lepingute või kohtumaterjalide puhul, kus ühest sõnast võib sõltuda väga palju.

Tänapäeval võib kõiki tõlkeid tehnikatõlgeteks nimetada, sest igasuguse tõlkimise juures kasutatakse tehnilisi abivahendeid. Küll aga tasub professionaalsetest tõlketeenustest rääkides eristada tõlkeid ka valdkonniti, sest see aitab paremini mõista tõlkimise erinevaid tahke ja ülesande täpsemini püstitada.