X
X

Juriidiline tõlge


Juriidiliste tõlgete juures on kõige tähtsam see, et algteksti iga detail ja varjund saaks täpselt edasi antud. See võib tunduda ilmselge, aga teinekord nõuab omajagu tööd, eriti näiteks tähtsate lepingute või kohtumaterjalide puhul, kus ühest sõnast võib sõltuda väga palju. Kuna juriidiline terminoloogia on igas keeles keeruline, on juriidiliste tekstide tõlkija jaoks vastav erialane haridus, soovitatavalt akadeemiline kraad, peaaegu kohustuslik.

Laiemalt võib juriidiliste materjalidena käsitleda ka Euroopa Liidu või valitsuse materjale, igasuguseid programme, aruandeid, ülevaateid jne. Need kõik on tekstid, kus on vaja edasi anda mitte ainult faktiline sisu vaid ka üldine toon, stiil ja vahel isegi grammatilised nüansid. Seepärast paiknevad juriidilised tõlked kuskil tehnika- ja turundustõlgete vahepeal.

 

Näiteid tekstidest, mida võib nimetada juriidilisteks tõlgetesks:


  • Lepingud ja muud juriidilised dokumendid

  • Kohtumaterjalid, otsused ja istungite protokollid

  • Aruanded, ülevaated, mitmesugused programmid ja algatused

  • Hankedokumendid ja pakkumused

  • Mitmesugused küsitlused ja ülevaated

  • Euroopa Liidu ja valitsuse materjalid

  • Seadusandlikud tekstid

 

Spetsialiseerumine


Erialane taust tuleb kasuks igasuguse tõlkimise juures, aga meditsiinitõlgete puhul on see lausa vältimatu. Enamiku meditsiinitõlke projektide puhul on vastava eriala kõrgharidus kohustulik eeltingimus nii tõlkijale kui ka toimetajale.

Turundustõlked on meie igapäevasest tõlketööst kõige loomingulisem osa, mille puhul on tihti tegemist pigem nn transkreatsiooni (transcreation) või loomingulise tõlketööga. Ideaaljuhul kaasneb turundustõlke tellimusega briif, kus on lahti seletatud tõlke eesmärk, sihtrühm ja soovitud tulemused.

Tänapäeval võib kõiki tõlkeid tehnikatõlgeteks nimetada, sest igasuguse tõlkimise juures kasutatakse tehnilisi abivahendeid. Küll aga tasub professionaalsetest tõlketeenustest rääkides eristada tõlkeid ka valdkonniti, sest see aitab paremini mõista tõlkimise erinevaid tahke ja ülesande täpsemini püstitada.