X
X

MeistTechnica Translationsi asutasid kolm sõpra, kes on tõlkeäris tegutsenud aastakümneid. Olles tõlkemaailma näinud nii tõlkija, toimetaja, projektijuhi, teenusekorraldaja, IT-mehe, tegevjuhi kui ka ettevõtja vaatepunktist, otsustasid nad oma kokku poole sajandini küündivad kogemused ühendada ja luua ettevõtte, mis vastaks kiirelt areneva rahvusvahelise tõlketuru nõudmistele ja suudaks pakkuda kiireid, kvaliteetseid ja hästi koordineeritud tõlketeenuseid eesti, läti, leedu ja vene keeltesse. Kuna üheks meie eesmärgiks on hoida selget fookust ja olla oma alal kvaliteetseim teenusepakkuja, tegeleme praegu tõlkimisega ainult inglise, saksa ja prantsuse keeltest.

  • Oleme täielikult orienteeritud rahvusvahelisele äriklientide turule. Meie sihtklientide hulka kuuluvad nii globaalsed kui ka regionaalsed keelefirmad, kellele pakume professionaalsel tasemel teenust alltöövõtuna, aga ka otsekliendid, kellel on huvi kirjalike tõlketeenuste vastu meie sihtkeeltesse, s.t. Balti riikide keeltesse ja vene keelde. 
  • Praegu oleme üles ehitatud agentuurina, millel on ranged sisemised kvaliteedijuhtimise ja tõlkepartnerite haldamise mehhanismid. Lahtiseletatuna tähendab see, et meil on olemas kitsas ring testitud ja usaldusväärseid tõlke-toimetajaid, kellega teeme igapäevaselt koostööd ja kellele pakume ka mitmekülgset tuge, koolitust ja kvaliteedi-alast tagasisidet. Ja lisaks sellele on meil suurem ring samuti testitud tõlkepartnereid, mis võimaldab meil kiiresti reageerida ka töömahtude suurenemisele.
  • Rakendame oma igapäevatöös standardis ISO 17100 lahti kirjutatud protsesse ja nõudeid. Me näeme suurt potentsiaali kaasaegsetes tehnilistes lahendustes ja kasutame nende lahenduste võimalusi maksimaalselt, arendades seejuures ka oma tööriistu, mis võimaldavad meil teenuse kvaliteeti ja kiirust veelgi tõsta. 

Technica Translationsi projektijuhtimine on hoolikalt läbi mõeldud ja koordineeritud, füüsiliselt asume Tallinnas ja Riias. Meie teeninduspoliitika on rangelt kliendikeskne, mis aitab meil tagada paindliku lähenemise ja lühikese reageerimisaja. Kui soovite meie teenuste kohta rohkem teada saada, *kirjutage meile*.