X
X

Kvaliteet


Meie kvaliteedikontrolli süsteem põhineb teatud jäikadel põhimõtetel, mille üle kunagi ei tingita ja mis aitavad meil tagada ühtlast kvaliteeti. Need on:

  • meie tõlkijad tõlgivad ainult oma emakeelde
  • kui on tellitud toimtamine (ainult toimetamine või täisteenus), on ka toimetaja emakeel tõlke sihtkeel
  • tagasiside andmine tõlkidele-toimetajatele on pidev protsess
  • kõik meie värbamiskriteeriumid ja protsessid, nagu ka töövood üldiselt, järgivad standardi ISO 17100 nõudeid
  • kõik tööd läbivad automaatse kvaliteedikontrolli (Verifika ja/või X-Bench, tõlketööriistade kvaliteedikontrolli moodulid)
  • tegeleme pidevalt terminoloogia ja tõlkemälude haldamisega, mis aitab tagada ühtluse ja täpsuse
  • iga töö jaoks kasutame parimaid tööriistu

Nende lihtsate kvaliteedikontrolli põhimõtete järgimine aitab meil hoida ühtlaselt kõrget tõlkekvaliteeti, samal ajal pidevalt täiustades ka igapäevaseid tööprotsesse.