X
X

 

 

Technica Translations pakub professionaalseid kirjalikke tõlkeid ja seotud teenuseid inglise, saksa ja prantsuse keelest eesti, läti, leedu ja vene keelde

 

 

 

Meie keeleteenused


Täisteenus
 

Technica Translationsi hariliku täistõlketeenuse osadeks on tõlkimine, ükskeelne toimetamine ja väljastusülevaatus. See on meie kõige levinum teenus. Kui hinnapakkumises ei ole selgesõnaliselt öeldud teisiti, käib meie hinnapakkumine just selle teenuse kohta.

 

Masintõlke toimetamine

Masintõlke toimetamine (machine
translation post-editing, MTPE) on tänapäeva tõlkemaailmas tõusev trend. See tähendab arvuti poolt tõlgitud teksti toimetamist. Masintõlke kvaliteet võib olla väga erinev - mõnel puhul võib MTPE teenus tähendada vaid kerget grammatilist või stilistilist silumist, teisal on mõistlikum kogu tekst algusest peale uuesti tõlkida.

 

 

Loominguline tõlge
 

Loominguline tõlge (ingl k transcreation) on tänapäeva tõlkemaailmas kasvav trend, ja selle sõnaga ei tähistata sugugi lihtsalt tõlget, mille puhul on originaaliga keskmisest vabamalt ümber käidud. See teenus sobib hästi näiteks turundustekstide, müügikampaaniate või ka kõnede tõlkimiseks ja sisult on see lähemal copywriteri kui tavalisele tõlkija tööle.

 

Spetsialiseerumine


 1. Juriidiline tõlge

  Juriidiliste tõlgete juures on kõige tähtsam see, et algteksti iga detail ja varjund saaks täpselt edasi antud. 

 2. Turundustõlked

  urundustõlked on meie igapäevasest tõlketööst kõige loomingulisem osa, mille puhul on tihti tegemist pigem nn transkreatsiooni (transcreation) või loomingulise tõlketööga.  

 3. Meditsiinitõlked

  Erialane taust tuleb kasuks igasuguse tõlkimise juures, aga meditsiinitõlgete puhul on see lausa vältimatu.   

 4. Tehnikatõlked

  Tänapäeval võib kõiki tõlkeid tehnikatõlgeteks nimetada, sest igasuguse tõlkimise juures kasutatakse tehnilisi abivahendeid.

Valdkonnad

Kuigi kaasaegne tehnika mõjutab tõlkeäri üha kasvava kiirusega ja tõenäoliselt muutub eduka tõlkefirma teenuste protfell lähimatel kümnenditel põhjalikult, on olemas teatud aluspõhimõtted, mis kehtivad olenemata kasutatavatest tööriistadest.

Tõenäoliselt toob masintõlke ja tehisintellekti kasutuselevõtt need erinevused veelgi selgemini välja, näidates teravamalt inimaju, tehisintellekti ja nende erinevate koostöövormide võimekusi.

Peamiselt ettevõttesisestel eesmärkidel jaotame oma tõlketeenused nelja peamisse kategooriasse: tehnika-, juura-, meditsiini- ja turundustõlked. Igaühe puhul kehtivad erinevad nõudmised, tööpõhimõtted ja tööprotsessid. Iga tõlkeliigi jaoks on olemas eraldi tööriistad (nii avalikult pakutavad kui ka ettevõttesisesed) ja tõlkemeeskondade koostamisel lähtume alati konkreetse projekti iseloomust.

Kuigi enamik tõlkeprojekte sisaldab elemente kahest, kolmest või ka kõigist neljast alajaotusest, aitab protsesside lahtikirjutamine ja põhimõtete sõnastamine lähemale optimaalse lahenduse leidmisele.

Technology


Masintõlge

Masintõlge ei ole enam tõlketööstuse tulevik. Kuigi seda terminit ennast tõlgendatakse väga erinevalt, on masintõlge ühel või teisel kujul juba praegu tõlkeäris tooniandev ja kiiresti kasvava tähtsusega suund. Tänaseks ei ole kahtlustki, et masintõlge on tõlkemaailma tulevik ja küsimus ei ole enam, kas tehnoloogia võtab inimkeelte tõlkimise inimestelt täielikult üle - küsimus on, millal see juhtub.

 

Kvaliteedikontroll

Automatiseeritud kvaliteedikontrolli tööriistad ei ole kindlasti täiuslik lahendus, mis kaotaks ära vajaduse töö kvaliteeti kontrollida ka inimsilmaga, eriti selliste suhteliselt väikeste ja morfoloogiliselt keerukate keelte puhul nagu eesti, läti ja leedu keel. Küll aga on kvaliteedikontrolli tarkvara kasutamine möödapääsmatu osa meie igapäevasest tööprotsessist.

Serveripõhine tõlketarkvara

Meie tõlkimise ja järeltoimetamise tööprotsesside keskmes on serveripõhised, grupitööd võimaldavad tarkvaralahendused. Kliendi soovil oleme valmis töötama enam-vähem iga tuntuma tõlketarkvaraga, meie enda esimesed eelistused aga on memoQ ja SDL Trados Studio, sest nende grupitöölahenduste funktsionaalsus on tasemel, mis lubab meil luua oma projektispetsiifilised töövood. 

 

Küljendus

Dokumentide küljendamine ja kujundamine ei ole Technica Translationsi tuumteenus, aga oleme vajadusel valmis neid teenuseid oma klientidele osutama, näiteks lisateenusena meie juures tõlgitud tekstidele või pikaajalistele klientidele, kel tekib vajadus sihtkeelsete dokumentide küljendamiseks.

 

Veebisaidi tõlkimisele tuleb tihti läheneda teisiti kui "harilikule" tõlketööle.